Sist oppdatert 07.03.2013

  

 

 

Innkalling til Medlemsmøte og Ordinær Generalforsamling

Fredag 22. mars 2013

Sted: Den Norske Klubben, Alfaz del Sol

Det blir anledning til å kjøpe vafler, pølser, drikke, kaffe etc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDLEMSMØTET Kl 18:15

DAGSORDEN

Års oblat for medlemskortet, vil bli utlevert til den som ikke har mottatt dette.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERALFORSAMLING

 

Innkalling : kl. 19:00

DAGSORDEN

Rett til å møte og å delta i avstemninger, har kun medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2013. Medlemskort med korrekt års oblat må fremvises på forespørsel.