MEDLEMSMØTE FREDAG 02. NOVEMBER 2012

Sted:                 Den Norske Klubben, Alfaz del Sol / Alfaz del Pi.
Tidspunkt :       Kl. 18.00
    

Tilstede:                  

 

 AGENDA :


Det blir anledning til å kjøpe vafler, pølser, kaffe og forfriskninger.

 

23. oktober 2012
Lars Carlheim