INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE  
 
Fredag 13. november 2015 – Kl. 18:00

Sted: Den Norske Klubben Costa Blanca, Alfaz del Pi

Det blir lagt opp til en enkel felles servering i pausen ca. kl. 19:30

 
     
 

Saker :

Halvårsregnskap – 01.mars–31.august 2015

Per Brandt-Hansen orienterer.

 
     
  Melia Villaitana Golf 2016
Flemming Storesund orienterer om status pr d d
 
     
 

Hvor skal vi spille i 2016 ?
Flemming Storesund og Lars Carlheim orienterer.
Dersom Villaitana Golf opprettholder sitt tilbud til oss for 2016 uten vesentlige forbedringer, vil det være vanskelig for oss å fortsette vår tradisjonelle virksomhet der.
Uakseptable teeoff-tider og kraftig prisøkning medfører at vi må vurdere alternative baner.
Vi er blitt lovet tilbakemelding etter den 19. oktober, men har pr. d d ikke hørt noe fra dem.
Vi har besøkt samtlige relevante baner i nærområdet, mottatt priser og betingelser, samt fått bekreftet tilgjengelige teeoff tider.
Se vedlagte oversikt.

GolfbanerCB_Priser_betingelser

Kriterier for valg av baner :

→ Pris og betingelser for klubb og medlemmer
       → Teeoff tider på formiddagen, helst mellom 09:00-11:00
       → Teeoff hull 1 og 10 i lavsesonger og Shotgun start    
       → Banekvalitet, klubbhus/kjøkken og øvrige fasiliteter
       → Kjørelengde

Styrets forslag er basert på banenes klart uttalte interesse for å knytte faste relasjoner til Club de Golf Peer Gynt. Vi har mottatt gunstige priser og betingelser, som vil medføre at

 

klubbens medlemmer kan spille golf regelmessig til en vesentlig lavere kostnad i forhold til fortsatt spill på Villaitana.
I tillegg tilbyr de gunstige tee off tider, og start fra tee 1 og 10 utenfor høysesongene.
Altea Golf Don Cayo tilbyr fast shot gun start på fredager, noe som muliggjør at vi kan arrangere en fast felles lunsj etter golfrunden.
Dette fremmer klubbens sosiale profil vesentlig ’i det daglige’.

 
     
  Styrets forslag til ukentlig spilleplan :  
     
 

Mandager                          

Bonalba

Start fra tee 1 mellom 09.-11.00

 
       
  Onsdager 

Vekselvis -
El Plantio, Alenda, Alicante Golf og Font de Llop.

Start fra tee 1/10 er mulig i lavsesongene

 
       
  Fredager

Altea Golf Don Cayo

Shotgun start fra kl. 09.04 medetterfølgende lunsj.

 
     
  Turneringslederne orienterer
Wenche Tegnèr – Peer Gynt
Elizabeth Anker – Mor Aase
John Lyng – Costa Blanca ligaen, Match Play og Ryder Cup
Roar Svendsen – Presidentens Cup
 
     
 

Golfbox 2016
Lars Carlheim informerer.
Status :
GF 2015 vedtok at styret kan utrede innføring av Golfbox
Informasjonskurs ble avholdt 10. juli 2015 i Norge. 16 pers.
   fra klubben deltok.
Tilknytningsmåte er sjekket ut med Norsk Golf Forbund (NGF)
’Klubb i klubb’ versjonen er godkjent av NGF
Av praktiske årsaker har vi valgt å samarbeide med Huseby &
   Hankø GK (HHG)
HHG utreder administrative og økonomiske sider av
   samarbeid/tilknytning i løpet av høsten 2015

Det avholdes møte mellom HHG og Peer Gynt i desember 2015
Peer Gynts medlemsregister som skal importeres i Golfbox
   forberedes i perioden januar/mars 2016.
All relevant informasjon om innføring av Golfbox presenteres
   på GF 2016.
Ved positivt vedtak kan Peer Gynt innføre Golfbox i løpet av
   kort tid.

 
     
 

Julecup/Høstfest 2015
Julecup arrangeres torsdag 19. november, med påfølgende fest fredag 20. november.
Høstfest med premieutdeling avholdes på restaurant Carbon La Nucia Pueblo kl 19.00

Informasjon, meny og påmeldingsskjema til Høstfesten ligger i ’Blåboka’ fra torsdag 05.11

 
     
 

Ny hjemmeside - < www.peergyntgolf.com >

ble publisert på nettet 11. mai 2015

Det gjenstår en del arbeide som oppdatering av bildearkivet, og forbedring av illustrasjonsbilder på de respektive sidene.
Kommentarer og synspunkter ?

 
 

 

 
 

Ny epost adresse – Turneringer
Epost adressen som benyttes til påmeldinger/avmeldinger etc. blir endret til :

< turneringerpeergyntgolf@gmail.com >

Den gamle epostadressen vil bli ’linket’ opp til den nye.

 
     
  Høsttur 2015
Høstturen i 2015 til Real Club de Golf Campoamor Resort var vellykket, dog var det skuffende at banen hadde omfattende vedlikehold på 6-7 greener. Vi måtte benytte ’vinter greener’ som erstatning, uten at dette var blitt opplyst på forhånd.
Det var enighet om at tilsvarende turopplegg i fremtiden må ha alternative bo og spille alternativer.

Basispakken vil bestå av alternativene :
       2 overnattinger + 2 spille dager
       3 overnattinger + 2 spille dager

Deltagerne gis dermed anledning til å arrangere spilledager på privat initiativ før og eventuelt etter Peer Gynt’s turprogram.
 
     
  Opplysningsskjema for medlemmer
Det er fremdeles mange som ikke har levert utfylt skjema til klubben.
Skjema fås ved henvendelse til turneringsleder, alternativt lastes ned fra Hjemmesiden.
NB !!! Utfylt skjema leveres/sendes til turneringsleder Wenche Tegnèr snarest, og senest i desember.
 
     
  HLR & Førstehjelp kurs
Det avholden kurs onsdag 25. november kl. 18.00 2015 på Rheuma Sol
Medlemmer som ikke har deltatt på kurs tidligere oppfordres til å delta. Påmeldingsskjema ligger i ’Blåboka’
 
     
  Banksaken
Partenes advokater avholdt rettsmøte 08. september 2015
Her ble saken gjennomgått med domstolen, hvor vår advokat fremsatte vårt krav underbygget av foreliggende bevismateriale.
Nytt rettsmøte ble berammet til fredag 10. juni 2016 kl. 10:10 i Benidorm Court House.
Våre tidligere presidenter, Kjell Ryberg og Ragnhild Kopperud er stevnet som vitner.
 
     
  Peer Gynts 15 års jubileum i 2016
Leder av jubileumskomiteen, Per Brandt-Hansen, orienterer om jubileumsturnering og jubileumsfest.
 
     
  Mor Aase 10 års jubileum i 2016
Leder for Mor Aase, Elizabeth Anker, orienterer om jubileumsmarkeringen.
 
     
  Eventuelt  
     
  NB !
Se vedlegg med priser og betingelser fra aktuelle golfbaner på Costa Blanca Nord