Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2015

 

Tid : Fredag 10. April 2015 Kl. 20:00
 
     
 
Sted: Den Norske Klubben, Alfaz del Pi
 
 
********************************************************************
 
  Rett til å møte og å delta i avstemninger, har kun medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2014/2015  
     
 

DAGSORDEN :

 
     
  1. Åpning av Ordinær Generalforsamling

 1. Konstituering – Godkjenning av innkalling og dagsorden, registrering av fremmøtte/antall stemmer, valg av ordstyrer, valg av referent og valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

 2. Regnskap for perioden 01.03.2014 til 28.02.2015 –
  Vedlegg1Aarsregnskap2014_2015

 3. Revisjonsrapport – Vedlegg2Revisjonsrapport2014

 4. Styrets  Årsberetning – Vedlegg3rsberetning2014_2015

 5. Korrigering av stiftelsesdato –Vedlegg4Endringstiftelsedato

 6. Mor Aase – Formaliseres som CdG Peer Gynt offisielle damegruppe - Vedlegg5MorAase

 7. Medlemssituasjonen – Antall som ikke har fornyet medlemskapet – Venteliste – Evt. opptak av nye medlemmer – Vedlegg6_Medlemssituasjonen

 8. Jubileums arrangement 2016 – Ønsker GF at klubben arrangerer en jubileumsmarkering ? ? Club de Golf Peer Gynt 15 år ? Mor Aase 10 år

 9. Nytt administrativt tillegg – Advarsel, utestenging og suspensjon –
  Vedlegg7A_Administrativttillegg
  Vedlegg7B_Adminitrativttillegg_Nyttforslag

 10. Golfbox – Turneringsleder, enkelte styremedlemmer m fl ønsker å gjennomgå et innføring og treningskurs i bruk av Golfbox sommeren 2015 –Vedlegg8Golfbox

 11. Innkomne forslag  – Forslag fra Georg Solberg – Vedlegg9Innkomneforslag

 12. Fastsettelse av kontingent for 2016, Styrets forslag – Vedlegg10Fastsettelse_kontingent2016

 13. Valgkomiteen orienterer – Vedlegg11Valgkomiteenorienterer

 14. Forslag til budsjett for regnskapsåret 2015-2016  - Vedlegg12Budsjettforslag2015_2016

 15. Klubbens kapital – Vedlegg13Klubbenskapital

 16. Opplysningsskjema – Utfyllende informasjon om medlemmene i h t vedtektenes Kapittel 5 § 27 – ’Libro Registro de Socios’ – Vedlegg14Opplysningsskjema

 17. Flytting av KM til høsten – Vedlegg15Flyttingklubbmesterskap