clip_image004_000

Innkalling til Medlemsmøte og Ordinær Generalforsamling

Fredag 1. April 2011

Sted: Den Norske Klubben, Alfaz del Sol

Det blir anledning til å kjøpe tapas, drikke, kaffe etc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MEDLEMSMØTET kl 18:00

DAGSORDEN

 

Det er mulig å betale årsavgiften ved fremmøte.

Års-oblat for medlemskortet, vil bli utlevert til den som ikke har mottatt dette.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GENERALFORSAMLING

1. innkalling: kl. 18:30

2. innkalling: kl. 18:45

3. innkalling: kl. 19.00

 

DAGSORDEN

 

 1. Åpning av Generalforsamling
 2. Rett til å møte og å delta i avstemninger, har kun medlemmer som har betalt

  medlemskontingenten for 2011.

  Medlemskort med korrekt års-oblat må fremvises på forespørsel

 3. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.
 4. Regnskap og Revisjonsberetning for 2010 Regnskap
 5. Revisors forslag: Avvikende regnskapsår Mars-Februar
 6. Styrets Årsberetning ligger her
 7. Fastsettelse av kontingent for 2012 forslag
 8. Forslag til budsjett 2011 ligger her
 9. Informasjon om nye Æresmedlemmer
 10. Informasjon om endring i styret.
 11. Valg