INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE

 

Sted :      Den Norske Klubben Costa Blanca 
             
(Det nye klubbhuset i markedsgaten, Alfaz del Pi)

Tid :      Fredag 14. november 2014 – Kl. 18:00-21:00

Det blir lagt opp til en enkel felles servering, med smørebrød og vafler. Mineralvann, øl/vin og kaffe etter ønske.
’Kaffepausen’ blir ca. kl. 19:15-19:45


 

SAKER :

 - Status på saker styret har fått i oppgave å behandle fra
   medlemsmøte, 02. april 2014
      
Regelbøker – Levering i h t bestillinger
       − Reduksjon av spilleavgiften (premier) til  € 2,00
       − Avklare klubbens forsikringsdekning
       − Forvaltning / Nedskriving av klubbens kapital

 

 - Regnskap
       1. halvår (01. Mars – 31. August 2014)

 - Dagens turneringssituasjon – Info fra turneringsleder
       Spillebegrensning maks 2 x per uke – Påmeldinger –  
       Strykninger – Venteliste  -Banksaken
       Status - Rettslig krav mot Bank Catalunya

  -  Golf forsikringer - informasjon ved Kaare Schanke


           
  -  Villaitana Golf s.l., - Høsten 2014 og kalenderåret 2015
       − Generell informasjon om  og  fra  baneselskapet  Villaitana
         Golf s.l.
       − Priser og betingelser 2015
       − Turneringsplan 2015

 

  -  Klubbens kapital
       − Forvaltning / Nedskriving
       − Informasjon om mulige ekstraordinære kostnader

 

 -  Hjemmesiden fornyes
       En foreløpig orientering fra Else-Marit Eliassen


 -  Klubb logo
       Styret ønsker å bruke denne logoen – Se over !

 

 

 -  Nye medlemskort
       Vi produserer nye medlemskort for 2015

 

 -  Julecup / Julebord
       − Julecup :      Torsdag 20. november -  Se påmelding og
         startlister
       − Julebord :     Fredag 21. november – Restaurant
Carbon La
         Nucia Pueblo Kl. 19:30
         Påmelding i den ’ Blå permen’ eller email/SMS
      

 

 -  Dommer & Regelkomiteen informerer :
       − HCP grensene for Dame og Herre klassene
       − Bevisstgjøring av markørens rolle
         Leif H. Pettersen orienterer

 

 

 -  Eventuelt

 

 

 

Altea La Vella, 27. oktober 2014
Styret