Referat fra Medlemsmøtet 01.04.2011, kl 18:00

Sted:                  Den Norske Klubben, Alfaz del Pi.

Referent:           Ragnhild Kopperud

Tilstede:            39 medlemmer

 

 

AGENDA:

 

OPPGAVER FOR STYRET FRA FORRIGE MEDLEMSMØTE (nov. 2011)

 

Ragnhild Kopperud gikk gjennom og opplyste status påfølgende oppgaver:

 En av oppgavene er løst, det er nå en lokal slope for Herrer som spiller fra rødt. Villaitana er en ”turistbane” som ikke ønsker å bruke penger på å slope banen for Damer fra Gult eller Herrer fra Rødt.

Man benytter Damenes Slopetabell og trekker fra 5 slag. Bakgrunnen for beregningen av denne slope, ligger som vedlegg til dette referat.

Det ble gjort oppmerksom på at Hcp regulering som følge av at man benytter denne CdeGPG slopen, ikke er gyldig for annet enn spill i vår klubbs regi. Slopen gjelder kun på VIllaitanas bane Levante.

 

Øvrige oppgaver er fremlagt for direktøren på Villaitana, men pga banens økonomiske situasjon, er oppgavene ikke purret opp foreløpig

 

10-ÅRS JUBILEUM – MEDLEMMENES TILBAKEMELDINGER

 

Medlemsmøtet ga sin applaus for vel gjennomført jubileum.

Ragnhild Koppperud takket de ansvarlige:

Wenche Tegner og Roar Svendsen for turneringene

Kjell Ryberg for HiO konkurransen og Puttekonkurransen

Flemming Storesund og Arild Strømsmoen for Jubileumsfest og Toastmasterjobb

 

REGNSKAP FOR 10-ÅRS JUBILEET

 

Per Brandt-Hansen la frem detaljert budsjett og regnskap: EUR 8 355 vs. 6 948,50.

Medlemmene ga en applaus

 

 

RAPPORT FRA TURNERINGSLEDELSEN 

 

Wenche Tegner skrøt av medlemmene, vi er flinke til å melde oss på, melde fra i tide om vi ikke kommer, og ikke minst i å møte opp i tide.

Hun minnet oss videre på at turneringsledelsen ikke har ansvaret for driften på Villaitana og ba medlemmene selv ta kontakt med administrasjonen der dersom det er noe i deres daglige drift som ikke fungerer.

 

RAPPORT FRA REGEL- OG DOMMERKOMITEEN

 

Det var ingen meldinger fra kommiteen.

Komiteemedlem Ragnhild Kopperud informerte om at det til stadighet kommer tilbakemeldinger om at medlemmer jukser. På vegne av Regel- og Dommerkomiteen henstilte hun til at vi skal ha tillit til hverandre, at enhver tvil om vi angir korrekt antall slag skal tas opp til diskusjon der og da. Ingen må ta det ille opp om en blir bedt om å gå gjennom slagene en gang til, der det er tvil.  Ingen skal bli beskyldt for juks om vedkommende ikke husker alle slagene/har telt feil.

 

Det ble applaudert over forslaget at alle sier høyt og tydelig hvor mange slag vi har, når vi ligger på greenen, samt når vi forlater greenen.

 

EVENTUELT

 

Det kom ingen saker opp under eventuelt.

 

Hjemmesiden: www.peergyntgolf.com

I pausen mellom Medlemsmøtet og Generalforsamlingen ble det vist hvordan hjemmesiden vår er bygget opp.

 

Klubbmesterskap

Etter Generalforsamlingen ble det i tillegg referert fra styremøtets behandling av brev fra Elizabeth Ankers ang. ønske om endring av hvordan Klubbmesterskapet blir gjennomført/premiert.

Styret er enige i at reglene for Klubbmesterskapet bør revideres.

Styrets foreløpige forslag til revisjon ble fremlagt uten noen innvendinger fra medlemmene.

Forslaget går ut på at kun Brutto-slag-konkurransen kalles Klubbmesterskap. Det avholdes i tillegg en Netto slagkonkurranse samme dag(er), denne får et eget navn. Man kan kun melde seg på til en av konkurransene. Premieringen er tenkt i 2 klasser, Damer og Herrer i begge turneringene, premiene for KM skal imidlertid være mye høyere enn for netto-konkurransen.

KM skal fortsette over 2 dager.

 

Endringene legges på Hjemmesidens avsnitt ”Informasjon fra Styret” når de er finpusset og klare.

 

Medlemsmøtet ble avsluttet kl 18:40