Referat fra Medlemsmøtet 04.11.2011, kl 18:00

Sted:                  Den Norske Klubben, Alfaz del Pi.

Referent:           Ragnhild Kopperud

Tilstede:            35 medlemmer

 

 AGENDA

HØSTTUREN TIL LA FINCA – MEDLEMMENES TILBAKEMELDINGER

Medlemsmøtet ga sin applaus for vel gjennomført tur

 

REGNSKAP

Kasserer, Per Brandt-Hansen la frem resultatregnskap pr. 30.september og 31.10.2011.

Budsjett 13 555 EUR mot forbruk 5 562 EUR pr 31.10.2011.

Bank beholdning er redusert i hht Regnskap for Jubileumsåret.

 

 

RAPPORT FRA TURNERINGSLEDELSEN 

Turneringsleder, Wenche Tegner informerte:

 

Wenche svarte videre på spørsmål fra salen og viste til reglene som ligger på våre hjemmesider.

 

Turneringsleder fikk applaus for den strukturerte jobben hun gjør og som både Villaitana og vi som medlemmer er meget godt fornøyd med.

 

RAPPORT FRA REGEL- OG DOMMERKOMITEEN

Som medlem av komiteen rapporterte Ragnhild Kopperud:

 

 

FØRSTEHJELPSKURS

Per Brandt Hansen opplyste om oppfriskningskurs og nye kurs som skal gjennomføres denne høsten/våren 2012. Medlemmene må melde seg på på listen den blå boken.

 

GJENNOMGANG AV HJEMMESIDEN

Presidenten gikk gjennom hvordan hjemmesidene våre er lagt opp.

Fokus på viktige sider (Medlemsinformasjon, Informasjon fra Styret, Bankdata, Dommer og Regelkomiteens sider)

 

INFORMASJON FRA STYRET

Presidenten informerte fra styret:

 

Villaitana

Villaitana sliter med sin økonomi, noe som gjør at medlemmer med Abonado ikke alltid får de elektriske trallene de har krav på.

Vi har inngått følgende avtale:

Presidenten ba medlemsmøtet om forståelse for at det er urimelig å klandre personalet på Villaitana for dette problemet. Medlemsmøtet aksepterte dette.

 

Medlemskap i den spanske Federasjonen

Presidenten oppfordret medlemsmøtet om å vurdere om vårt medlemskap i Federasjonen er viktig. Det skaper enormt mye ekstraarbeid for presidenten/sekretæren at vi må forholde oss til dette forbundet da all kommunikasjon foregår på spansk. Styret kan ikke se at det er noen fordeler med dette medlemskapet, men vil avklare dette før en evt. utmeldelse.

Styret er imidlertid ydmyke til dette forslaget, da vi er utrolig stolte av å være en spansk golfklubb (med medlemsskap i Federasjonen) og verdsetter det arbeidet som i sin tid ble gjort for å oppnå dette.

 

 

EVENTUELT

Sven Erik Venner fremla et forslag om at A-gutta spiller slaggolf i alle klubbens ukentlige turneringer.

Forslaget vil bli behandlet av Turneringskomiteen.

 

Medlemsmøtet ble avsluttet kl 19:35