Referat fra Medlemsmøtet 05.11.2010, kl 18:00

Sted:                 Den Norske Klubben, Alfaz del Pi.

Referent:           Ragnhild Kopperud

Tilsetde:            Det møtte opp ca 40 medlemmer

 

 

Følgende saker ble tatt opp:

 

Per BH  la frem regnskapet som ble godkjent.

Følgende spørsmål kom fra salen:

Svar: Billettene vil bli benyttet i løpet av jubileumsuken.

Styret ser på saken da kanskje forutsetningene for medlemsskapet er endret.

 

 

Medlemsmøtets deltagere på Høstturen hadde bare gode tilbakemeldinger om hotell, bane og arrangement.

dagen, starter sent neste dag.

 

Wenche T orienterte om Juleturneringen som foregår 25. November. Det blir Slaggolf. Det blir færre og større premier enn på våre vanlige turneringer.

Flemming informerte om Julebordet, som i år holdes på Casa de Illana (Bryllupshuset/Fredriksen-huset) hvor det er plass til ca 60 personer. Det har vært vanskelig å finne store nok lokaler hvor vi kan få servert norsk julemat. De to siste årene har det vært hhv 67 og 60. Det er å håpe at de som ønsker å delta kan få plass også i år, men det vil bli benyttet ”først til mølla….” prinsippet dersom det blir ”venteliste”

 

 

Per BH viste klubbens nylig innkjøpte hjertestarter og informerte klubbens totale plan for førstehjelp i egen regi:

Det skal avholdes minst to førstehjelpskurs av helsepersonell fra Reuma Sol for medlemmer fra  vår klubb. Kursene tar maks 15 personer og holdes hhv 17. november og 15 desember.

Den som ønsker å delta, melder seg hos Per BH. Kurset er gratis for våre medlemmer.

Kurset i November ble fulltegnet under møtet.

Når kurs er avholdt og skap innkjøpt, vil hjertestarteren bli installert på Villaitana.

Videre aktiviteter vil bli annonsert på vår hjemmeside under medlemsinformasjon.

 


 

Restauranten

Ragnhild K informerte om invitasjonen fra direktøren for Villaitana Golf om å gi tilbakemelding om hvilke endringer vi kunne ønske oss for Restauranten og hvilke tilbakemelding vi har gitt.

(Direktøren for Golfbanen har ikke ansvar for Restauranten)

Det å ”bli sett” og ”få lov til å bestille” var de viktigste av vår tilbakemeldinger, i tillegg til at betjeningen skal vite hvor de skal ringe når det trengs ambulanse.

Det er kommet opp skilt med nødnummeret 112 bak disken i restauranten.

Servicen er blitt bedre.

 

Golfbanen

Medlemsmøtet kom med tilbakemeldinger vedrørende Villaitana Golfbane. Noen av sakene som ble nevnt var:

 

Medlemmene ble oppfordret til å sende inn sine ønsker til kontakt@peergyntgolf.com.

Styret vil ta opp disse sakene i møter med ledelsen av banen.

 

 

Flemming informerte om foreløpig plan for 10 års jubileet

Hovedpunkter:

Feiringen skal foregå uken 14-19. mars 2011 med to dagers jubileumsturneringer på hhv El Plantio og Villaitana. Jubileumsfest  lørdag 19 mars.

Jubileumskomiteen vil jobbe med Sponsorer og Media.

Vi oppretter egen side for jubileet på hjemmesiden vår, med link til alle aktiviteter, sponsorer etc.

 

 

Ragnhild informerte om Bjørg Stigums HiO på hull nr. 15, Campo Poniente, 27 april 2009 og beklaget den forsinkede utmerkelsen.

Diplomet sendes henne i posten, da hun nå er reist hjem til Norge.

 

 

 

Den nye vedtekts-teksten legges ut på hjemmesiden.

 

 

Den nye vedtekts-teksten legges ut på hjemmesiden.


 

 

Det ble fremmet forslag om medlemsstopp pga den store pågangen på turneringene våre.

Siden klubben kun har 10 nye medlemmer i år, er det antagelig ikke der problemet ligger.

Styret vil følge opp å se på alternative løsninger. Tirsdagene har fremdeles plass til flere spillere.

 

Det er delte meninger om medlemslisten skal være tilgjengelig på nettet eller ikke.

Det ble besluttet at vi lager en papirkopi av medlemslisten, som legges i den blå permen.

 

 

 

Medlemsmøtet ble avsluttet kl 19:30