REFERAT

FRA

MEDLEMSMØTE

I

CLUB DE GOLF PEER GYNT

onsdag 10. mars 2010 kl. 1800 på Akinon i La Nucia

 

 

Det møtte 40 medlemmer.

 

Presidenten – Kjell Ryberg – åpnet møtet med å ønske velkommen og leste et dikt som han

kalte «Trur eg».

 

Han orienterte litt om de forhandlinger som er foretatt om å kunne spille på flere baner i området, bl.a. El Plantio i tillegg til Villaitana. Han mente det var viktig at Club de Golf Peer Gynt ble godt kjent i området, og i denne forbindelse ble det vist bilde av de to benkene som er sponset av klubben til El Plantio og nå sist til Villaitana. Dette er god markedsføring av Club de Golf Peer Gynt, idet disse benkene er godt synlig for golfspiller som kommer til disse to golfbanene.

 

Visepresidenten – Wenche Tegnèr – stilte spørmål om klubbmesterskapets 1., 2. og 3. premier -

om det skulle være bruttoslag ved 1. premie for så å gå over til nettoslag på 2. og 3. premier.

 

Det ble også drøftet om klubbmesterskapet burde gå over en eller to dager, og om det burde spilles på flere baner.

 

Det ble videre stilt spørsmål om medlemmer burde spille flere ganger i turneringer i klubben før de kunne delta i klubbmesterskapet. Det kom fram ulike synspunkter på dette.

 

Ovennevnte diskusjon omkring klubbmesterskapet, overlates til det nye styret for videre drøfting og behandling.

 

Møtet ble avsluttet kl. 1825.

 

Det ble servert tapas med tilbehør i pausen før Generalforsamlingen.

 

 

Anne Marie Sørra

Ref.