Medlemsmøte 18.mars 2009, kl 18:30

Sted: Den Norske Klubben, Alfaz del Pi.

Referent: Ragnhild Kopperud

 

Medlemsmøtet ble holdt i forkant av Ordinær Generalforsamling.

 

Følgende saker ble tatt opp:

 

Ønskene ble diskutert og man mente at Turneringsledelsen bør utvides, at alternativ  premiering bør gjøres med tilskudd fra klubben og at økonomisk støtte må vedtas i budsjettet (generalforsamlingen).  Forslagene vil bli viderebehandlet av styret, med bakgrunn i de vedtak som gjøres av Generalforsamlingen.

 

Formannen gjorde det klart at det er ingen ting som hindrer turneringsansvarlige i å utvide turneringskomiteen med så mange medlemmer hun måtte ønske.

Videre kunne formannen fortelle om flere alternative turneringsformer man har liggende, men at ved forberedelsene til høsten 2008 ikke var nok hjelp tilstede her i Spania før langt ut i oktober, for å iverksette noen av disse.  Men nå som så mange er interesserte i å hjelpe til i turneringskomiteen, kan ønskene helt sikkert settes ut i livet, og han lovet oversende de liggende forslagene.

 

 

Medlemsmøtet avsluttet kl. 19:25.