Referat fra Medlemsmøtet 23.03.2012, kl 18:00

Sted:                 Den Norske Klubben, Alfaz del Pi.

Referent:           Ragnhild Kopperud

Tilstede:            47 medlemmer

 

 AGENDA

 

Møteleder: Ragnhild Kopperud

 

STATUS PÅ OPPGAVER STYRET FIKK AV FORRIGE MEDLEMSMØTE.

Forslaget om å endre på de ukentlige turneringene, slik at A-gutta alltid spiller slagkonkurranse, er behandlet i turneringskomiteen. Komiteen har vurdert forslaget og ønsker foreløpig ikke å etablere en ”elite” blant medlemmene.

 

RAPPORT FRA R&D KOMITEEN

Arne Eide informerte om komiteens beslutninger, som også ligger på klubbens hjemmesider:

 

 

 

RAPPORT FRA TURNERINGSLEDELSEN

Wenche Tegner informerte fra turneringskomiteens arbeid:

Wenche fikk applaus fra medlemsmøtet for vel gjennomført sesong!

 


EVENTUELT

 

Medlemsstopp

Fra Georg Solberg er det kommet skriftlig forslag om medlemsstopp med umiddelbar virkning.

Georg ga fremla sine argumenter for Medlemsmøtet, blant argumentene var:

 

Saken ble diskutert. Øystein Borchgrevink kom med et motforslag: Istedenfor å ha inntaksstopp, kan vi vurdere å etablere en egen type medlemmer, som ikke har spillerett på klubbens turneringer, men som vil kunne benytte klubbens rettigheter og priser ved spill på de baner vi har avtale med.

 

Saken vil bli tatt opp i det kommende styres arbeid.

 

Klubbmesterskapet 2012

John Lyng fremla sine synspunkter på gjennomføring av klubbens KM og Vårslepp.

Medlemsmøtet hadde mange meninger om det samme.

 

Styret vil jobbe med innspillene og konkludere med løsning i god tid før neste års KM.

 

Medlemsmøtet ble avsluttet kl 18:50