PG_logo    
     

Generalforsamling 2018

   
     
 

Innkalling

til

Ordinær Generalforsamling 2018

 
     
 

Sted: Den Norske Klubben, Alfaz del Pi


********************************************************************

Rett til å møte og å delta i avstemninger, har kun medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2017/2018

 
     
 
D A G S O R D E N :
 
     
 
 1. Åpning av Ordinær Generalforsamling 2018

 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  ○  Registrering av fremmøtte/fullmakter/antall stemmer
  ○  Valg av ordstyrer
  ○  Valg av referent
  ○  Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

 3. Regnskap for perioden  :
  01.03.2017 til 28.02.2018 – Vedlegg 1


 4. Revisjonsrapport – Vedlegg 2
  Revisor Staffan Rydin


 5. Styrets ÅrsberetningVedlegg 3
  For perioden 01.03.2017 – 28.02.2018


 6. Medlemssituasjonen pr. 31. mars 2018  - Vedlegg 4
  Opptak av nye medlemmer


 7. Inntaksstopp av nye medlemmer oppheves Vedlegg 5
  Se styrets forslag.

 8. Innkomne forslag – Vedlegg - Vedlegg 6

 9. Fastsettelse av kontingent for 2019 – Vedlegg 7
  Styrets forslag


 10. Valg for perioden 2018-2020 - Vedlegg 8
  Valgkomiteens forslag

 11. Valgkomiteen 2018-2020 – Vedlegg 9
   
  Styrets forslag til nye medlemmer av valgkomiteen

 12. Klubbens kapital pr. 28.02.2018 - Vedlegg 10

 13. Forslag til budsjett for regnskapsåret
  01.03.2018 – 28.02.2019  - Vedlegg 11Altea La Vella, 19. mars 2018


 
     
     
Lars Carlheim                 President Per M. Brandt-Hansen
Styremedlem
Wenche Tegnèr
Styremedlem
 
 
     
  Else-Marit Eliassen  Styremedlem                           JanReksten                               Styremedlem Per Hauk
Varamann
   
     
     
  Birgit D. Nøstvik
Varamann
 
     
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------