Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2016
--------------------------------
16.03.2016

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2016

Tidspunkt : Fredag 01. April 2016 Kl. 20:00

 

Sted: Den Norske Klubben, Alfaz del Pi

********************************************************************

Rett til å møte og å delta i avstemninger, har kun medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2015/2016.


DAGSORDEN :

 1. Åpning av Ordinær Generalforsamling
  Konstituering
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Registrering av fremmøtte/antall stemmer
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent
  • Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

 2. Regnskap for perioden  :
  01.03.2015 til 29.02.2016 – GF2016_vedlegg1

 3. Revisjonsrapport – Vedlegg 2
  Revisor Staffan Rydin

 4. Styrets  ÅrsberetningVedlegg 3

 5. Medlemssituasjonen pr. 01.april 2016  
  - Vedlegg 4

 6. Golfbox – Beslutning om innføring
  Beslutningsgrunnlag – Vedlegg 5

 7. Innkomne forslag
   Det er ingen saker til behandling.

 8. Fastsettelse av kontingent for 2017
   Styrets forslag – Vedlegg 6

 9. Valgkomiteen orienterer – Vedlegg 7

 10. Klubbens kapital – Vedlegg 8

 11. Forslag til budsjett for regnskapsåret 01.03.2016 – 28.02.2017
   
  Forslag til budsjett blir fremlagt på generalforsamlingen - GF2016_vedlegg9
 
*********************