Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2017
--------------------------------
16.03.2017

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2017

Tidspunkt : Fredag 31. mars 2017 Kl. 20:00

 

Sted: Den Norske Klubben, Alfaz del Pi

Auditoriet, II. etasje

********************************************************************

Rett til å møte og å delta i avstemninger, har kun medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2016/2017.


DAGSORDEN :

 1. Åpning av Ordinær Generalforsamling

 2. Konstituering
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
  - Registrering av fremmøtte/antall stemmer
  - Valg av ordstyrer
  - Valg av referent
  - Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

 3. Regnskap for perioden:
  -
  01.03.2016 til 28.02.2017Vedlegg 1

 4. Revisjonsrapport - Vedlegg 2
  - Revisor Staffan Rydin

 5. Styrets ÅrsberetningVedlegg 3
  - For perioden 01.03.2016 – 28.02.2017

 6. Medlemssituasjonen pr. 31. mars 2017
  - Vedlegg 4

 7. Innkomne forslagVedlegg 5
  - Reduksjon av avgift for gjestespillere
  – Forslag fra Staffan Rydin

 8. Vedtektsendring - Vedlegg 6
  - Vedtektsendringen gjelder forbedring av
    tekst i eksisterende vedtekter/statutter
    til vedtekter

 9. Fastsettelse av kontingent for 2018
  - Styrets forslag – Vedlegg7

 10. Valgkomiteen orientererVedlegg 8

 11. Styrets forslag til nytt medlem av valg-
    komiteen
  - Vedlegg 9

 12. Klubbens kapitalVedlegg 10

 13. Forslag til budsjett for regnskapsåret 01.03.2017 – 28.02.2018
  - Vedlegg 11

   

*********************