Forsikringer

 

HVIS DU HAR FORÅRSAKET EN SKADE PÅ PERSON ELLER EIENDOM, GJØR FØLGENDE :

 • Kontakt Pro-shopen umiddelbart hvis nødvendig, senest samme dag, og skriv en kort og nøyaktig forklaring på hva som er skjedd.

 • Notèr navn og adresse på eventuell skadet person.
  Notèr adresse eller beskriv stedet på skadet eiendom.

CdG Peer Gynts egen ansvarsforsikring hos MAPFRE ble avviklet i februar 2019.

Peer Gynts medlemmer har følgende forsikringsdekning :

 1. Helårsforsikring
  De som har års medlemskap i den spanske golf federasjonen er forsikret gjennom medlemskapet.Medlemskapet koster ca. € 90,- i 2019
 2. Dagsforsikring
  Banene forlanger for tiden € 1,50 i federasjonsavgiftfor alle som ikke er medlem av federasjonen.

  NB !!!
  Sjekk at du har betalt avgiften, og at beløpet er registrert på greenfee kvitteringen.Dette er DIN dokumentasjon på at du er forsikret.


Andre forsikringer

Ved en eventuell skade vil det for de fleste også foreligge andre relevante forsikringer.

For eksempel :
Golfforsikring fra hjemlandet som også kan gjelde i Spania, ulykkesforsikring og reiseforsikring m.m.

Spørsmålet om erstatning under andre forsikringer må den enkelte ta opp selv.


19.02.2019/LC

 

******************************


 

 

 

 
På Green