Forsikringsavtale - Mapfre

 

NÅR DU HAR FORÅRSAKET EN SKADE PÅ PERSON ELLER EIENDOM,GJØR FØLGENDE SNAREST MULIG (samme dag):

 1. Skriv en kort og nøyaktig forklaring på hva som er skjedd

 2. Notèr navn og adresse på skadet person Notèr adresse på skadet eiendom

 3. Sendt rapporten omgående til :
         Mapfre,
         C/ La Ferreria, 17
         03580 Alfaz del Pi
         Email : jalbina@mapfre.com
         Telefon : 96 588 72 10      (lokalkontor)

24-timers kundeservice – ring 90 23 65 242

Polise nr. 0961370016037

 

******************************


Vi ønsker at våre medlemmer har en mest mulig trygg og sikker golfaktivitet.

Club de Golf Peer Gynt har tegnet forsikringsavtale med Mapfre. Informasjon og bevis, gjeldende fra 19. februar 2015, skal medbringes når vi spiller på andre baner i Spania. Last ned gjeldende
Mapfre insurance

******************************

FORSIKRING I MAPFRE

Polise nr. 0961370016037

24-timers kundeservice – ring (+34) 90 23 65 242

 

Hovedpunkter

Club de Golf Peer Gynt har tegnet forsikring i Mapfre. Det er en tredjeparts ansvarsforsikring som dekker det rettslige, økonomiske erstatningsansvar som et medlem kan komme i dersom man påfører andre person-og/eller tingskade, herunder eiendomsskade. Forsikringen dekker ansvar ved spill på alle baner i Spania, men ikke ved spill på baner i andre land.

 

Forsikringen gjelder kun for medlemmer av Peer Gynt.  Gjestespillere som ikke er medlemmer av Peer Gynt er derfor ikke forsikret for sitt ansvar ved deltakelse i et Peer Gynt arrangement.

Forsikringen dekker ansvar for skader på "tredjepart".  "Tredjepart" er i denne sammenheng både Peer Gynt medlemmer, gjestespillere og andre utenforstående.

 

Forsikringssummen er begrenset til det til enhver tid avtalte beløp pr. hendelse med fradrag av avtalt egen andel.

Pt maksimum sum pr hendelse € 600.000,-/Egenandel € 300,-

 

En skade skal raskt meldes til Mapfre, Peer Gynt og vedkommende bane hvor skaden er forvoldt.  Spørsmålet om det foreligger erstatningsansvar behandles av Mapfre.

 

Forsikringssertifikat.

For å kunne dokumentere at man har forsikring i Mapfre har selskapet utarbeidet et forsikringssertifikat som bekrefter forsikringen.  Sertifikatet kan den enkelte skrive ut fra klubbens hjemmeside og fremvise på banen man skal spille, og samtidig dokumenterer sitt medlemskap i Peer Gynt.

 

Andre forsikringer

Ved en eventuell skade vil det for de fleste også foreligge andre relevante forsikringer. For eksempel Golfforsikring fra hjemlandet som også kan gjelde i Spania, ulykkesforsikring, reiseforsikring m.m. Spørsmålet om erstatning under andre forsikringer må den enkelte ta opp selv.

 

La Nucia, desember 2014
Informasjonen er utarbeidet av Kaare Schanke

 

 

 
På Green