Retningslinjer for utnevning av æresmedlemmer

 

Vedtak vedr. retningslinjer; se referat fra Generalforsamling310317.


– Implementering av
forbedret tekst vedr. æresmedlemmer/hederstegn med nytt 2. ledd Kapittel 2. § 6, finnes under: Vedtekter - vedtatt i generalforsamlingen 31.03.2017

 
------------------------
Æresmedlemmer
 
April 2019
 
Roar Terje Svendsen ble på Generalforsamlingen 5. April 2019 utnevnt til æresmedlem i CdG Peer Gynt.
Samarbeidet Wenche og Roar utførte som ”turneringskontor” gjennom et ti-år for golfklubben samt Roars ”resultatspalte” på hjemmesiden medførte i sum en arbeidsinnsats for klubben og fellesskapet som ligger langt utenfor det vi vanligvis forbinder med frivillighets arbeid. Les hele begrunnelsen her.
 
------------------------
 
Mars 2011

 

Ærespriser er gitt til:

Ivar Sandmoen, Vidar Austnes og Gerhard Meier

Disse flotte karene ble utnevnt som æresmedlemmer av Club de Golf Peer Gynt, under jubileums middagen i mars 2011, for sin livreddende innsats i Oktober 2010.


Fra venstre:
Ivar, Vidar, Tor (som ble reddet)og Gerhard

Thoralv Maurstad

Toralv Maurstad imponerte som Peer Gynt og på golfbanen, og ble æresmedlem i internasjonal golfklubb i Spania.


I forbindelse med de norsk/spanske dager i Alfaz del Pi, hvor Toralv Maurstad hadde sin suverene forestilling om Henrik Ibsens fabelfigur Peer Gynt, spilte han også mye golf.

Og hva ville passe bedre enn et æresmedlemskap i Club de Golf Peer Gynt, mente klubbens ledelse. Tja, mente andre. Teater og golf? Utnevnelsen fant sted i 2008.

 

   

Æresbevis

***************