HCP - regulering

Revidert juli 2016 AE


Høsten 2016 innføres Golfbox som turneringsverktøy i Peer Gynt.
Fra 19. september 2016 vil all regulering av HCP skje automatisk gjennom Golfbox og i henhold til de enhver tid gjeldende regler fra EGA.
Alle turneringer i Peer Gynt er handicap tellende. Handicap tellende runder utenfor Peer Gynt og Golfbox må som før registreres manuelt i Golfbox med autorisasjon.(Markør)

 

Peer Gynt medlemmer som er medlem av en norsk eller svensk golfklubb vil få det HCP som er registrert i Golfbox eller GIT.
Er det avvik mellom ditt faktiske HCP og hva som er registrert i Golfbox/GIT, må dette avklares med HCP ansvarlig i din hjemmeklubb.
Dette er et forhold mellom deg og din hjemmeklubb.

Peer Gynt medlemmer som ikke har klubbtilhørighet i Norge eller Sverige, vil få det HCP som ble oppgitt ved registreringen i Golfbox i mars 2016.
Er det avvik mellom ditt faktiske HCP ved påmeldingstidspunktet og det som er registrert, må dette rettes ved første påmelding/turnering.
Du må sørge for at vakthavende turneringskoordinator noterer seg ditt riktige HCP.
Dette skal dokumenteres ved fremvisning av det ’hvite kortet’.
Endring av HCP pga sykdom/skade skal dokumenteres ved legeattest o l.

 

Dommer & Regelkomiteen AE

 

All regulering av HCP i Club de Golf Peer Gynt skjer i henhold til EGA sitt regelverk. 

Klikk linken nedenfor:

http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/golfregler-og-bestemmelser

 

 


     
Dommer & Regelkomite