En spansk golfklubb
(med norske aner)


Beskrivelse: http://www.peergyntgolf.com/informasjon/images/clip_image002_023.jpg     


Club de Golf "Peer Gynt" - Stiftet 12. juli 2001 av og for fastboende nordmenn i Spania.


Stiftelsedokumentet er undertegnet av:

Geir Rune Gustavson, Jan Døviken, Aage Birger Bøckmann, Roar Wilhelm Johansen, Bjørn Berntsen

Klubben fikk godkjent av Federacion de golf de la comunidad Valenciana og Norsk Golfforbund 2 instuktører; Jonny Moen og Tor Olsen, for undervisning i grønt kort kurs, 24. juli 2001.

MEDLEMSKAP:

Fra 2002 til 31.12.2012 var klubben medlem av:

La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca,

Federación de Golf Comunidad Valenciana og

Real Federación Española de Golf

Fra 01.01.2013 er klubben medlem av

Grupo de Recreacion Deportiva (GRD)

 

N.I.F.: G54674585

 

 

Vår historie

 

Peer Gynt's historie. En summarisk oversikt forfattet av Flemming Storesund, des. 2014.

Starten 

Club de Golf "Peer Gynt" ble etablert 26. Februar i 2001, men formelt stiftet 12.07.2001. Det startet med noen venner på Cafe' Peer Gynt i Alfaz del Pi som ønsket å komme igang med å spille golf, men mest på et sosialt nivå. Målsettingen var derfor å etablere et sosialt nettverk i forbindelse med golfsporten, for fastboende i og omkring Alfaz del Pi. Samtidig ønsket man også at klubben skulle etablere seg som en seriøs golfklubb. Derfor søkte man om medlemskap i Federacion de Golf Comunidad Valenciana og Real Federacion Espana de Golf. Medlemskap ble innvilget 20. april 2002. Imidlertid meldte klubben seg ut 31.12.2012, for deretter å melde seg inn i Grupo Recreacion de Deportivo 01.01.2013.

Man satte i utgangspunktet en grense på maksimalt 25 medlemmer, for ikke å miste det sosiale elementet.

Klubbens vedtekter ble tidlig etablert. En del av hovedprinsippene var at klubben ikke skulle drive på kommersiell basis, og all aktivitet i klubbens regi skulle være basert på frivillighet, uten noen form for godtgjørelse.

Klubben fikk sitt navn med utgangspunkt i navnet til Cafe' "Peer Gynt", hvor det hele startet. Det offisielle navnet er imidlertid Grupo de Recreacion Deportivo de Golf Peer Gynt.

Man begynte i det små med å spille på 9-hulls banen på El Plantio, i nærheten av Alicante. De fleste var i utgangspunktet nybegynnere. Det ble derfor startet både teoretisk og praktisk kurs, med avsluttende eksamen for at medlemmene kunne etablere seg som Grønt Kort spillere. Det første teorikurs til grønt kort prøven ble avholdt 14. - 16. og 21. januar 2002. Første praktiske oppspill til Grønt Kort ble avholdt 24. januar 2002. En liten golfshop ble også etablert i Alfaz del Pi, hvor medlemmene kjøpte det nødvendige nybegynner golfutstyr til en rimelig pris. Etterhvert som medlemmene hadde tilstrekkelige golfkunnskaper, gikk man over til å spille på 18-hulls banen på El Plantio. Man spilte to ganger i uken. De ukentlige turneringene ble arrangert av forskjellige engasjerte medlemmer. Det første klubbmesterskapet ble avholdt 2. mars 2002 på El Plantio. Den sosiale sammenkomsten var like viktig som selve golfspillet, både på banen og i den gamle El Plantio restauranten.

Utvikling

Klubben ble etterhvert veldig populær. Da flere ønsket å være med i golfspillet og det sosiale samvær i klubben, åpnet man opp for at lang-og korttidsboende også skulle få tilgang til å bli medlemmer. Medlemstallet ble derfor snart utvidet til langt over de 25 medlemmene som først var bestemt. Flere som bodde i Torrevieja området ønsket også og være med.

Kapitaletablering

Klubben fikk etterhvert et meget godt forhold til ledelsen på El Plantio, som viste stor fleksibilitet med hensyn til bestillinger og premier. Green Fee betaling til El Plantio foregikk ved at man betalte med en "voucher". Ved innkjøp av et stort antall vouchers kunne en stor rabatt oppnås. Klubben bygget seg derfor, på relativ kort tid, opp en betydelig kapital for å kunne oppnå gunstige Green Fee priser for medlemmene.

Golfbane

I 2005 ble det åpnet en ny golfbane, Real de Faula, i Benidorm, som senere skiftet navn til Villaitana Golf. Da de fleste medlemmene bodde i Alfaz del Pi området ble klubbens golfaktiviteter lagt til denne banen. Club de Golf Peer Gynt, avdeling Syd, ble etablert for å ta vare på medlemmer som bodde i Torrevija området. Etterhvert ønsket imidlertid medlemmene av avdeling Syd å etablere sin egen golf klubb "Edda", og trakk seg derfor ut av Club de Golf Peer Gynt i 2006.

Etter å ha benyttet Villaitana Golf som vår hjemmebane i 10 år fikk vi i 2016 en ny situasjon vi måtte forholde oss til. Hotel Melia som har overtatt driften av Villaitana Golf ønsket nå å benytte det meste av banens kapasitet til hotellets gjester. Det ble derfor vanskelig å oppnå de antall flighter vi trengte for å gjennomføre våre ukentlige turneringer, med det resultat at vi avsluttet vårt samarbeide med Villaitana Golf.

 

Kontakt med flere andre baner i vårt nærområde er nå etablert. Fra 2016 er derfor vår hjemmebane Bonalba GK, hvor vi spiller fast alle mandager og onsdager i løpet av sesongen. Som en foreløpig prøveordning har vi turnering på fredagene, med alternering mellom El Plantio Golf, Alicante Golf, Alenda Golf, Font del Llop Golf og Altea Golf (Don Cayo).

 

Mor Aase

8.mai 2006 ble en egen damegruppe i Peer Gynt etablert, under navnet "Mor Aase". Turneringer ble avholdt en gang i måneden, i veldig sosiale former. Egne "Mor Aase" turer til andre golfbaner enn hjemmebanen ble også arrangert.

Vekst

I 2010 var klubben vokst til opp mot 300 betalende medlemmer, hvorav det i toppsesongen deltok opp mot 150 spillere hver uke på turneringsdagene på hjemmebanen, som med tiden hadde skiftet navn til Villaitana Wellness Golf & Business Resort. Da tilgangen av nye medlemmer, og presset på spilledagene etterhvert var blitt så stort at man måtte operere med ventelister, ble det i løpet av våren 2010 etablert en tredje spilledag, som en avlastningsdag til de vanlige to spilledagene per uke. Hensikten var at flest mulig av medlemmene skulle ha anledning til å spille to ganger i uken. I 2013 var situasjonen med stor pågang på spilledagene blitt så alvorlig at det begynte å gå utover den administrative delen, såvel som det sosiale. Styret bestemte derfor å innføre inntaksstopp på nye medlemmer. Dette ble behørig gitt tilslutning til fra Generalforsamlingen. Maksimalt antall betalende medlemmer ble nå satt til 220.

Turneringer

Gjennom årene har det blitt introdusert forskjellige turneringer utover de ukentlige turneringene i vår og høstsesongen. Klubbmesterskapsturnering, påsketurnering, sommerturnering, juleturneringen, osv. blir arrangert. I tillegg er spillenivået på en del medlemmer så pass høyt, at man har dannet et eget lag for å spille i eksterne konkurranser. Det sosiale elementet har også forankret seg i løpet av årene. I tillegg til hyggelig samvær etter golfturneringene arrangeres høstturer til andre baner. Årlig julebord arrangeres også. I 2011 ble klubbens 10-års jubileum feiret i en hel uke fra 14-19. mars, med forskjellige spillearrangementer og en meget vellykket festmiddag. Generell netverksbygging blant medlemmene er i praksis blitt et viktig element i det sosiale samværet.

Administrativt

Administrasjon av klubben har også utviklet seg i løpet av årene. Prosedyrer, statistikker og rutiner er blitt utviklet til et høyt nivå. Turnerings arrangementene fungerer meget godt. Det samme gjør styre- og komite arbeidet. Generalforsamling blir avholdt en gang i året, i tillegg til to medlemsmøter i året. Driften av klubben foregår etter demokratiske prinsipper og ved hjelp av inntekter fra medlemmenes årskontingenter.

Flg. medlemmer har fungert som


Presidenter i klubbens historie:

2001-2003 Geir Gustafson
2003-2004 Flemming Storesund
2004-2008 Bjørn Bendiksen
2008-2010 Kjell Ryberg
2010-2014 Ragnhild Kopperud
2014-p.t. Lars Carlheim