KM - regler

Første gang opprettet 01.05.2011
revidert v/AE-28.02.2014.
D&R-kom.- AE-11.02.2015


Klubbmesterskapet

Påmelding

Man må være medlem i klubben og betalt årets kontingent for å kunne være med å konkurrere i Klubbmesterskapet. All påmelding skal skje i Golfbox.

Ved overbooking, blir rekkefølgen av påmeldinger benyttet.

SPILL

Klubbmesterskapet gjennomføres som Brutto slagturnering, med maks 5 slag over hullets par både første og andre dag.

Det spilles i 2 klasser: Kvinner og Menn.

Det spilles over 2 dager, med cut som defineres før hvert mesterskap.

 

Ved avbrutt spill vil det bli forsøkt å arrangere en ny spilledag og alle vil da starte på nytt fra hull nummer 1. Hvis dette ikke lar seg gjennomføre vil den ene spilledagen være tellende.

 

PREMIERING

Det premieres 3 spillere i hver klasse.

Ved likt resultat vinner den med beste resultatet på dag 2, dersom dette også er likt vinner den med de beste siste 9 hull evt. den med beste siste 6, eller de siste 3.

Hvis man fremdeles ikke har en vinner sammenligner man hull for hull etter indeks (dvs hull med indeks 1 først, deretter hull med indeks 2, osv).

 

PREMIER

Premiene skal til Klubbmestrene (1.plassen) bestå av en ”pokal” med inskripsjonen ”KLUBBMESTER h.h.v. ”DAME” og ”HERRE” + ”ÅRSTALL” + ”Club de Golf PEER GYNT”

2. og 3.plassene får et diplom med tekst som angitt over.

I tillegg skal det premieres med gaver/gavekort til en verdi av:

1.plass:       100 EUR

2.plass:        75 EUR

3.plass:        50 EUR

Regler for deltagelse i Vårcup og Høstcup

Deltakelse forutsetter medlemskap i Peer Gynt, samt at årskontingenten er betalt.

 

 


     
Dommer & Regelkomite