Klasseinndeling -

Dommer & Regelkomiteen, ved Kaare Schanke,
revidert 10.08.2017

 

 

Etter anbefaling fra medlemsmøte 31. mars 2017 er det besluttet en prøveordning med kun en Dame og en Herre klasse for sesongen 2017/2018, gjeldende fra 18. september 2017.

 

Ordningen skal evalueres i 2018.

     

     

 


     
Dommer & Regelkomite