Gjeldende statutter for klubbmesterskap

 

Første gang opprettet 01.05.2011
Revidert 05.11.2011
Revidert 15.03.2012 (RK)
Revidert 28.02.2014 (AE)

Klubbmesterskapet arrangeres i november fra og med 2016 - se turneringskalender.

Regler for gjennomføring og premiering av Klubbmesterskapet.

PÅMELDING
Man må være medlem i klubben og betalt årets kontingent for å kunne være med og konkurrere i Klubbmesterskapet. All påmelding skjer i Golfbox.

Ved overbooking, blir rekkefølgen av påmeldinger benyttet.


SPILL
Klubbmesterskapet gjennomføres som Brutto slagturnering, med maks 5 slag over hullets par både første og andre dag.
Det spilles i 2 klasser: Kvinner og Menn.
Det spilles over 2 dager, med cut som defineres før hvert mesterskap.

Ved avbrutt spill vil det bli forsøkt å arrangere en ny spilledag og alle vil da starte på nytt fra hull nummer 1. Hvis dette ikke lar seg gjennomføre vil den ene spilledagen være tellende.


PREMIERING
Det premieres 3 spillere i hver klasse.
Ved likt resultat vinner den med beste resultatet på dag 2, dersom dette også er likt vinner den med de beste siste 9 hull evt. den med beste siste 6, eller de siste 3.
Hvis man fremdeles ikke har en vinner sammenligner man hull for hull etter indeks (dvs hull med indeks 1 først, deretter hull med indeks 2, osv).


PREMIER

Premiene skal til Klubbmestrene (1.plassen) bestå av en ”pokal” med inskripsjonen ”KLUBBMESTER h.h.v. ”DAME” og ”HERRE” + ”ÅRSTALL” + ”Club de Golf PEER GYNT”
2. og 3.plassene får et diplom med tekst som angitt over.

I tillegg skal det premieres med gaver/gavekort fra sponsorer eller eventuelt premie fra klubben.

Verdi beløper seg til ca.:

1.plass: 100 EUR
2.plass: 75 EUR
3.plass: 50 EUR

AE


 
KM-trofe
   
     
 

Turneringskomite