Club de Golf Peer Gynt har følgende komiteer:


Turneringskoordinatorer
til daglig benevnt som
TK.
Vi har 6-8 TK-team, bestående av 2 personer hver.
De respektive TK-teamene er ansvarlig for klubbens turneringer, og fordeler disse mellom seg etter en oppsatt vaktliste.
I gjeldende turneringskalender og i Golfbox er det oppført hvem som er TK for den enkelte turnering.
Nødvendig kontaktinformasjon finner du på samme sted.


Golfbox administrator:

Leif H. Pettersen
Tlf.:0047 90787002
E-mail:<leif.pettersen@fibernett.net>
 
Mor Aase:
Elizabeth Anker
 
Herr og Fru Putte:
Ingri Selvik
 

HiO-mester:

Elzbieta og Lars Carlheim

 

Presidentens Cup:

Roar T. Svendsen & Lars Carlheim

 
Peer Gynt Matchplay:
Staffan Rydin
& Svein Arne Eliassen
 
Eksterne turneringer:
Costa Blanca League, Ryder Cup mot CdG Albir,
Elizabeth Anker
 

Dommer & Regelkomiteen:
Kaare Schanke
Tlf.:0047 2845751

e-mail:
<beritogkaare@gmail.com>)

Leif H. Pettersen

Ellen Røssum

 

Valgkomiteen:

Berit A. Schanke

Willy Sørra

Anne Grethe Lien

 
Arrangementskomiteen:
Bjarne Mathiesen
 
Revidert, 03.01.2019/LC
  
På Green