Lokale regler ved spill i CdG Peer Gynt

Dommer & Regelkomiteen v/Kaare Schanke,
revidert 10. august 2017


Lokale Regler

Se lokale regler for den aktuelle bane.

Generelt

Ballplassering på kortklipt område, p.t.en køllelengde på alle baner Peer Gynt benytter. Regelen gjelder hele året.


For å spare tid

Det tillates spill av provisorisk ball, selv om man tror at ballen kan være i et sidevannshinder.

Regelen gjelder kun dersom man ”ikke vet”. Finner man ballen i hinderet, er det ballen man spiller videre.

Netto Slagspill

Netto slagspillregler (maks Par+5 slag) følger standard Slagspillregler, med unntak av:

  • Dersom man huller ut med feil ball eller ikke har hullet ut (f eks p g a spill fra feil tee sted), noteres hullets par + 5 slag (man straffes ikke med diskvalifisering) Hvis det er spillere som har likt resultat, sammenlignes spillernes handicap.
  • Om dette også er likt vil plasseringen være delt. (samme regel gjelder for standard Stableford-turnering).

Brutto slagspill:

I konkurranser med Bruttoslag der man har likt antall slag etter 18 hull, sammenligner man resultatet på de siste 9 hull, hvis fremdeles likt sammenligner man de siste 6, deretter de siste 3. Hvis man fremdeles ikke har en vinner sammenligner man hull for hull etter indeks (dvs hull med indeks 1 først, deretter hull med indeks 2, osv).

Flytting av ball
Flytting av ball ved et uhell på en putting green, reglene 18-2, 18-3 og 20-1 er modifisert som følger:

Når spillerens ball ligger på putting greenen er det ingen straff hvis ballen eller ballmarkøren ved et uhell blir flyttet av spilleren, hans partner, hans motspiller eller noen av deres caddier eller utstyr.

 

Den flyttede ballen eller ballmarkøren må legges tilbake etter reglene i 18-2, 18-3 og 20-1.

 

Denne lokale regelen gjelder bare når spillerens ball eller ballmarkør ligger på putting greenen og enhver flytting skjer ved et uhell. 

 

Anmerkning: 
Hvis det er fastslått at spillerens ball på putting greenen ble flyttet som et resultat av vind, vann eller noen annen naturlig årsak, må ballen spilles som den ligger fra sin nye posisjon.  En ballmarkør flyttet under slike forhold legges tilbake

Steiner i Bunker

Fjerning av steiner, før slag ut av bunkere, tillates etter regel om flyttbar hindring.
 

Betongveier

Betong veiene betraktes ikke som en integrert del av banen og det tillates fri dropp dersom man må spille ballen fra eller må stå på betong vei for å slå. Regel om uflyttbar hindring benyttes.

 

GUR

Blå stake i eller ved en bunker, markerer GUR område og at det er fri dropp ut av bunkeren i samsvar med regelen om Grunn Under Reparasjon (GUR).

Bruk av avstandsmåler

Det er besluttet at klubben tillater utstyr for avstandsmåling på klubbens turneringer.

 

Droppsoner

Eventuelle droppsoner som er markert på banene, gjelder også for spill i våre turneringer.

 

 

 


 


     
Dommer & Regelkomite