Etikette - Oppførsel på banen

 

Spillets ånd
Til forskjell fra mange andre idretter, spilles golf for det meste uten over-oppsyn av en dommer. Spillet avhenger av den enkeltes redelighet til å vise hensyn til andre spillere og å overholde reglene. Alle spillere bør oppføre seg på en disiplinert måte, alltid vise høflighet og en god sportsånd, uten hensyn til hvor konkurranseinnstilt de måtte være. Det er ånden i golfspillet.

Spillehastighet
Hold god spillehastighet og følg på.
Det er en gruppes ansvar å holde følge med gruppen foran.

Vær klar til å spille
Spillere bør være klare til å spille så snart det er deres tur til å slå. Ved spill på eller nær puttinggreenen, bør de sette bager eller traller på en slik plass at det muliggjør en rask forflytning fra greenen og mot neste utslagssted. Når et hull er ferdigspilt, bør spillerne øyeblikkelig forlate putting greenen.

Generelle punkter
Før du starter på runden anbefales:

Les de lokale reglene på scorekortet og
hjemmesiden.

Sett et identifikasjonsmerke på ballen din. Mange golfere spiller med samme merke og type ball og kan du ikke identifisere ballen din, anses den som mistet.

 

Regler

Markør

En “markør” er en som er oppnevnt av komiteen til å føre en konkurrents score i slagspill. Han kan være en medkonkurrent. Han er ikke en dommer.

Markøren er ansvarlig for føring av bruttoscore bare for hvert hull hvor konkurrentens netto score gir ett eller flere poeng.

Scoring

Føre score

Etter hvert hull bør markøren kontrollere scoren med konkurrenten og

notere den. Ved avslutning av runden må markøren signere scorekortet og gi

det til konkurrenten. Hvis mer enn en markør fører scoren, må hver signere

for den delen som han er ansvarlig for.

Signere og returnere scorekort

Ved avslutning av runden bør konkurrenten kontrollere sin score for hvert

hull og avgjøre  alle tvilstilfeller med komiteen. Han må forvisse seg om at

markøren eller markørene har signert scorekortet, signere scorekortet selv og

returnere det til komiteen så snart som mulig.

Endring av scorekort

Ingen endring må gjøres på et scorekort etter at konkurrenten har returnert

det til komiteen.

Feil score på hull

Konkurrenten er ansvarlig for riktigheten av scoren som er ført for hvert hull

på sitt scorekort. Hvis han returnerer en score på noe hull lavere enn virkelig

brukt, blir han diskvalifisert. Hvis han returnerer en score på noe hull høyere

enn virkelig brukt, blir den returnerte scoren stående.

Anmerkning 1: Komiteen er ansvarlig for summering av scoren og anvendelsen

av handicapet ført på scorekortet.

Scorekort

Komiteen må for hver konkurrent, utstede et scorekort som er utfylt med tidsangivelse og konkurrentens navn.

I Stableford-konkurranser er komiteen ansvarlig for å anvende

handicapet ført på scorekortet og fastsettelse av resultatet for hvert hull og

sluttresultatet eller total poengsum.


Identifisere ball
Ansvaret for å spille riktig ball hviler på spilleren. Hver spiller bør sette et identifikasjonsmerke på sin ball.

Hvis en spiller tror at en ball i ro er hans, men han kan ikke identifisere den, kan han uten straff løfte ballen for identifikasjon.

Før ballen løftes, må spilleren tilkjennegi sin hensikt til sin markør og markere ballens posisjon. Han kan deretter løfte ballen og identifisere den, forutsatt at han gir sin markør en mulighet til å observere løftingen og tilbakeleggingen. Ballen må ikke rengjøres mer enn nødvendig for identifikasjon når den løftes.

Hvis ballen er spillerens ball og han unnlater å følge hele eller noen del av denne fremgangsmåten, eller han løfter sin ball for å identifisere uten å ha en god grunn til å gjøre dette, pådrar han seg en straff på ett slag.

 

Slagspill
En konkurrent som har pådratt seg en straff, bør informere sin markør så snart som praktisk mulig.

 

Råd
“Råd” er ethvert råd eller forslag som kan påvirke en spiller i å bestemme sitt spill, valget av en kølle eller måten å slå et slag.

Informasjon om reglene, avstand eller forhold vedrørende allment kjent informasjon så som posisjon til hindre eller flaggstangen på puttinggreenen, er ikke råd.

 

07.11.2014  (medlemsmøtet )

Leif H. Pettersen
 
 
 
 
Dommer & Regel komite.