MatchPlay

Staffan Rydin og  Svein Arne Eliassen er arrangører av MatchPlay for Club de golf Peer Gynt. Turneringen har en dame- og en herreklasse.

 

Single Match Play

 • 16 spillere (herrer)/8 spillere (damer). Spilleoppsett avgjøres ved trekning. Herrer spiller fra gul tee og damer spiller fra rød tee.
 • vinneren av en match er den spiller som leder med flere hull enn antall hull som det gjenstår å spille.
 • hvis resultatet er uavgjort etter 18 hull fortsetter matchen fra hull 1 inntil en spiller vinner et hull, - og dermed vinner matchen.

 

Peer Gynt Match-Play 2017

Arrangements ledelse:
Staffan Rydin og Svein Arne Eliassen

 

Match-Play Turneringen 2017 gjennomføres på Bonalba.

Første omgang

av matchplay spilles i tidsrommet
15.01.17 – 31.01.17.

Andre omgang

av matchplay spilles i tidsrommet
01.02.17 – 15.02.17

Tredje omgang

av matchplay spilles i tidsrommet
16.02.17 – 28.02.17

Fjerde omgang

av matchplay spilles i tidsrommet
01.03.17 – 14.03.17

Deltager som står øverst i spilleoppsettet for hver match gruppe har ansvar for å gjøre avtale om spill innenfor tidsfristen for omgangen.
Resultater fra omgangene oppgis til Staffan eller Svein Arne.

Til slutt spilles Grande Finale hvor vinner av herreklassen spiller mot vinner av dameklassen.

Startavgift per deltager : € 8,-

Innbetales til turneringsledelsen.

NB! Det er påmeldt 10 deltagere i dameklassen - 2 flere enn fastsatt. Komiteen har derfor bestemt at deltager nr. 9 og 10 spiller en innledende runde hvor vinneren her møter vinneren av deltager nr. 1 og 2. Konkurransen fortsetter videre herfra.

Utvidet frist

Turneringsledelsen kan ved spesielle anledninger gi utvidet frist for gjennomføring av matchen utover angitt tidsramme. Tillatelse til utsettelse vil være restriktiv og kun gis der behovet er absolutt nødvendig for å få gjennomført turneringen

HCP og slag:

 • "tildelte spille-slag" = slag iflg slope tabellen basert på "spille hcp"
 • hver match spilles da på differensen mellom "tildelte spille-slag" til hver av de to spillerene.
 • Fks hvis spiller A har fått 16 "tildelte spille-slag", og spiller B har fått 23, så spilles matchen med et ekstra slag for spiller B på hullene med index 1 til og med 7 (= 23 - 16).
 • Hvis en spiller har to hcp, fks et i Norge og et i Spania skal HCP registrert i Golfbox benyttes.

 

Match play regler:

 • du kan "gi" en putt til motspilleren
 • du kan "gi" seier på et hull til motspilleren
 • et hull er ikke avgjort før en av spillerene har hullet ut (uansett hvor mange slag), eller en av spillerene har gitt hullet. Det er altså mulig å vinne et par 3 hull med 11 slag!
 • spillerene må bli enige om resultatet etter hvert hull. En kan ikke slå ut på neste tee før det er enighet om resultatet etter forrige hull. Hvis de ikke kan bli enige om fks antall slag til en av spillerene kan en løsning være og bli enig om å dele hullet.
 • se Reglene par. 2 for Matchplay. Det er flere tilfeller hvor det er forskjell mellom Stableford/slaggolf og matchplay.
 • Noen eksempler:
 • generelt vil regelbrudd gi 2 ekstra slag i Stableford/slaggolf, men gir tap av hullet i matchplay.
 • i matchplay er spillerekkefølgen viktig. Det er ALLTID den som er lengst fra hullet som slår først uansett hvor ballene ligger (på green, i bunker, på fairway). Motspiller kan, hvis han vil, forlange at et slag taes om igjen hvis dette ikke ble fulgt.
 • tee off foran kulene gir ikke 'straff', men motstander kan forlange atslaget blir tatt om igjen. Spilleren som slo ut kan ikke selv velge å slå om igjen hvis motspilleren ikke ber om det.
 • spiller A's ball ligger på green. Han putter og treffer spiller B's ball. I matchplay gir dette ikke 'straffeslag': B's ball legges tilbake der hvor den lå, spiller A spiller videre fra der hvor ballen nå ligger. Hvis den havnet i hullet: flaks! Ballen er hullet ut.
 
 
 
Turneringsledelse