Startliste: Se Golfbox

 

 

 

 

Dameturneringen ”MOR AASE

 

 

MOR AASE har eksistert siden 2006 hvor Anne Mari Strømsmoen med flere dro i gang denne turneringen for ’Peer Gynt damene’.

Som turneringsnavnet antyder, er dette en aktivitet utledet fra Club de Golf Peer Gynt, og blir gjennomført i klubbens ånd, men har ikke hatt en formell tilknytning til golfklubben.

Høsten 2014 ble turneringsleder for Mor Aase og styret i Club de Golf Peer Gynt enige om at Mor Aase turneringene skal følge regelverket for Peer Gynts turneringer, og at Mor Aase’s aktiviteter bekjentgjøres på Peer Gynt’s hjemmeside.
I Generalforsamlingen 10. april 2015 ble det vedtatt at Mor Aase skal være CdGPeer Gynts formelle damegruppe.

 

 
     


PÅ melding/AV melding
skal følge samme regler, rutiner og frister som for CdG Peer Gynt. Se hjemmesiden under TURNERINGER


Mor Aase er ledet av Elizabeth Anker siden 2007.

Mor Aase’s turneringsdager står oppført i Peer Gynts turneringskalender.
Se hjemmesiden TURNERINGER/Turneringskalender


Informasjon som kun vedkommer Mor Aase, vil bli sendt direkte til alle damemedlemmer i Peer Gynt pr. epost.
For øvrig følg med på ’Siste nytt’ på hjemmesiden.For ytterligere informasjon,
kontakt Elizabeth Anker
Telefon : +34 69 348 1545
Epost :
gracelan@online.no

Revidert, 05. juli 2016
Club de Golf Peer Gynt

Elizabeth Anker, turneringsleder Mor Aase

Elizabeth Anker på telefon +34 69 348 1545.

 

 


 
Mor Aase