Presidentens Cup

Rev. 18. august 2016 LC

 

Når konkurreres det? 


Konkurransen går hver onsdag fra slutten av september til desember, og igjen fra januar til medio mars.
Turneringene bekjentgjøres under ’Siste Nytt’ og i Turneringskalenderen.
Totalt spilles det maks 20 runder, hvorav halvparten er tellende.

NB !
Dersom det i klubbens regi arrangeres annen turneringsform enn slaggolf, en eller flere av disse dagene, utgår ’Presidentens Cup’ denne/disse dagene.

Og hvis det en onsdag i de nevnte perioder arrangeres slaggolf som ikke skal telle med i Presidentens Cup, skal dette fremgå uttrykkelig av turneringskalenderen og/eller Golfbox.

Konkurranse dagen kan bli avlyst av værforhold.
Antall tellende runder vil bli justert dersom det totale antall konkurranse dager blir færre enn 16 runder, slik at 50 % er tellende. Man forhøyer/avrunder etter vanlig matematisk metode.

Færre enn 8 spilte runder :
Innsatsen refunderes og konkurransen annuleres


Klassedeling:
Det spilles i to klasser : Damer og Herrer

Turneringsform:

Det spilles slaggolf, netto slag med maksimum 5 slag over hullets par.
Herrer kan velge å spille fra rødt eller gult teested.
Valget gjelder for hele turneringen.
Damer spiller fra rødt teested.

Hvem kan delta:
Medlemmer av Club de Golf Peer Gynt som melder seg på. Påmeldingen er gyldig når engangsavgiften er betalt.
Engangsavgiften går i sin helhet til premier.
Husk :
For å få registrert runden må spillerne få sitt score kort ’stemplet’ av turneringsansvarlig på spille dagen.

all påmelding skal skje i Golfbox.Utfylling og innlevering av scorekort

HCP og SH (spillehandicap) som er angitt på scorekortet kontrolleres og revideres om nødvendig av turneringsleder for konkurransen, før første utslag.
Scorekortet fylles ut med korrekt antall brukte slag pr. hull, (brutto) og markør signerer for at dette er korrekt.
Scorekortet leveres turneringsledelsen umiddelbart ved ankomst.
Registreringen i Golfbox regner ut og lagrer netto slag i h t gjeldende regler for turneringer i Club de Golf Peer Gynt.

Spill uten korrekt
utfylt og innlevert scorekort, innen premieutdelingen for hovedkonkurransen, regnes ikke med i konkurransen(e) 

Resultatberegning og Premiering
Den som har laveste poengsum, regnet av de tellende beste rundene, vinner.
Ved likt resultat, vil den med lavest spillehandicap i de gjeldende rundene, gå foran.
Dersom dette også er likt, vil den med beste tellende runde +1, +2 o s v runde vinne.
(Eksempel : 9 runder er tellende, den med beste 11. runde vil vinne dersom de 10 er like og spillehandicap er likt. Fortsatt likt ? 12. runde teller o s v )
Det deles ut 3 premier i hver klasse. Det betinger at det er flere enn 5 med i hver klasse.


Turneringsledelsen

Konkurransen går hver onsdag fra slutten av september og frem til oppgitt dato i desember gjeldende år (11 ganger) og fortsetter fra annonsert dato i januar til annonsert dato i mars det påfølgende år(9 ganger).
Totalt 20 runder, hvorav de 10 beste rundene vil være tellende.
Vi tar forbehold om endringer i start/sluttdato.
 

Turneringsledelse:

Roar T. Svendsen og Lars Carlheim

 

 

 
 
 
 

 
TURNERINGSLEDELSE