Markedsføring - Profilering

Ved å profilere Club de Golf Peer Gynt ønsker vi å skape og opprettholde en identitet og omdømme av klubben vår.

Det vil kunne ha en positiv innvirkning på interne relasjoner så vel som på relasjoner til omgivelsene og andre forbindelser med tilknyting til klubben. Profilering bidrar til å skape identitet og image og gjøre oss gjenkjennelig som et attraktivt tilbud til andre golfinteresserte.

Vår logo skaper gjenkjennelse og forteller hvem vi er.  En visuell profil som sier noe om hva vi står for og signaliserer kvaliteter i form av golfsporten.

Vi benytter vår logo som heading på brevmal, webdesign og alle publikasjoner i regi av Club de Golf Peer Gynt.

Fonttyper
Vår logo består at 2 fonttyper

Club de Golf - Benguiat Bold
Peer Gynt - Nevison Casual

Fargevalg 

Vår hovedlogo er i sort med hvit bakgrunn.

Vår sekundærlogo er hvit med mørk bakgunn.

Skrifttyper

Courier New benyttes som fonttype på digitale medier som websidene.

På brevark etc. benyttes fonten Calibri.

 
 
 
 

 
Profileringsantrekk