Resultater
 

Følg med på ukentlige resultater fra turneringsdagene  mandag, onsdag og fredag som Roar legger ut.

Resultater fra Mor Aase-turneringene (en gang pr. mnd.) blir også annonsert under hhv. vår- og høstsesong.

 
Vårsesong 2018 -
 
 
 
 

ROARS BETRAKTNINGER - arkiv

Resultater og betrakninger høsten 2017

Resultater og betrakninger våren 2017

Resultater og betraktninger høsten 2016

Resultater og betraktninger Våren 2016

Resultater og betraktninger høsten 2015

Resultater og betraktninger våren 2015
Resultater og betraktninger hosten 2014
Resultater og betraktninger våren 2013

Resultater og betraktninger høsten 2013
Resultater og betraktninger 2012
Resultater og betraktninger 2009
Resultater og betraktninger i 2008

 


 
Resultater
ved Roar