Klubbens Revisor

 

Staffan Rydin ble valgt som klubbens revisor
ordinær generalforsamling 02. april 2014.

 

Revisor gjennomgår klubbens protokoller og
reviderer klubbens årlige regnskap, herunder
kontrollerer bilag.
Revisor fremlegger sin rapport til årets
ordinære generalforsamling.

Epost:     staffan@rydin.se

Telefoner: +46 701 102 811
           +34 696 162 675

 

Turneringsregnskap blir revidert av

- Birgit D. Nøstvik

- Per Hauk

 
 
 
Revisor