Styret

 
Styret skal bestå av fem til åtte medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. En eller flere av styrets medlemmer bør ha residens i Spania av hensyn til ’Klubbens’ drift.

Presidenten er styrets leder.

 

 


STYRET & REVISOR - VALGT FOR PERIODEN 2016 - 2018

FORDELING AV OPPGAVER :

LARS CARLHEIM President

Sekreteriat og arkiv.
Koordinere styrets arbeid, bistå styremedlemmer.
Innkalle til og lede klubbens møter.

     
     
     
     
     
     
Jan Reksten Styremedlem Ansvarlig for klubbens kontakt med golfbanene vi benytter til klubbens turneringer, herunder utarbeide turnerings kalender
     
     
     
     
     
     
     
PER M.BRANDT-HANSEN Styremedlem Kasserer og regnskap.
     
     
     
     
     
     
     
     
WENCHE TEGNÈR Styremedlem

Turneringsleder

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ELSE-MARIT ELIASSEN Styremedlem Ansvarlig for klubbens hjemmeside og kommunikasjon mellom klubb og medlem, føring av ventelister på medlemskap.
     
     
     
     
     
     
PER HAUK Varamedlem Bistår Per Brandt-Hansen med sponsor-kontakt og premier
     
     
     
     
     
     
     
BIRGIT NØSTVIK Varamedlem Assisterer Per Brandt-Hansen med kasserer og regnskaps-funksjonen
     


 
Styret