Styret

 
Styret skal bestå av fem til åtte medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. En eller flere av styrets medlemmer bør ha residens i Spania av hensyn til ’Klubbens’ drift.

Presidenten er styrets leder.

 

 


STYRET & REVISOR - VALGT FOR PERIODEN 2018 - 2020

FORDELING AV OPPGAVER :

LARS CARLHEIM President

Sekreteriat og arkiv.
Koordinere styrets arbeid, bistå styremedlemmer.
Innkalle til og lede klubbens møter.

     
     
     
     
     
     
Jan Reksten Styremedlem Ansvarlig for klubbens kontakt med golfbanene vi benytter til klubbens turneringer, herunder utarbeide turnerings kalender
     
     
     
     
     
     
     
     
     
JESS-OWE JOHANSEN Styremedlem og visepresident Ansvarlig for turneringskoordinatorene(TK) fra 2019
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Birgit Nøstvik Styremedlem Kasserer og regnskap.
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
ELSE-MARIT ELIASSEN Styremedlem Ansvarlig for klubbens hjemmeside og kommunikasjon mellom klubb og medlem.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
BJARNE MATHIESEN Styremedlem Ansvarlig for møter, arrangementer og premier


 
Styret