clip_image004_000

 

Innkalling til Medlemsmøte og Ordinær Generalforsamling

Onsdag 2. April 2014

 

Sted: Den Norske Klubben, Alfaz del Pi

Det blir anledning til å kjøpe vafler, pølser, drikke, kaffe etc.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDLEMSMØTET Kl 18:00-18:45

DAGSORDEN

***************************************************************************

Års oblat for medlemskortet, vil bli utlevert til den som ikke har mottatt dette.

***************************************************************************

 

 

GENERALFORSAMLING  kl. 19:00

DAGSORDEN

Rett til å møte og å delta i avstemninger, har kun medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2014. Medlemskort med korrekt års oblat må fremvises på forespørsel.

  1. Åpning av Generalforsamling
  2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.
  3. Regnskap for perioden 01.03.2013 til 28.02.2014 vedlegg 3
  4. Inntaksstopp av nye medlemmer
  5. Styrets  Årsberetning, vedlegg 5
  6. Innkomne forslag.

 

     7. Fastsettelse av kontingent for 2014, vedlegg 7

     8. Revisjonsrapport Vedlegg 8 

     9. Valg. vedlegg 9

   10. Forslag til budsjett for regnskapsåret 2014-2015- vedlegg 10