REFERAT FRA MEDLEMSMØTE ONSDAG 2. APRIL 2014 KL. 18:00 – 18:45

Sted:                  Den Norske Klubben,  Alfaz del Pi
Referent:          Else-Marit Eliassen
Tilstede:            54 medlemmer

Møteleder:       Lars Carlheim

Status på saker styret har fått i oppgave fra siste medlemsmøte, november 2013
Regelbøker
Medlemmer som ønsker regelbøker skriver seg på i Blåboka.  Roland foretar innkjøp i løpet av kort tid.

Premieavgift
Beløpet er redusert til Euro 2,- på de faste ukesturneringene.

Endring av spilledager
Se vedtak fra Generalforsamlingen 02 04 2014

Rapport fra leder av Regel og Dommerkomiteen v/ Arne Eide
Ingen kommentarer

Rapport fra Turneringsledelsen
Det har vært færre spillere på turneringsdagene denne sesongen. Problemene med avmelding i kort tid før turneringene er fortsatt til stede, og det oppfordres sterkt til avbestilling senest 48 timer før spille dag .  Bestilte spilletider blir stående ubenyttet da våre medlemmer ikke avbestiller i tide.
Det har i gjennomsnitt vært 10 flighter pr turneringsrunde på mandager og torsdager, og ca. 7 på tirsdager, noe som tilsvarer en nedgang på ca. 7% fra forrige år.
Dette medfører tap av inntekter for banen og redusert forhandlingsgrunnlag for Peer Gynt. Det føres statistikk både fra Peer Gynt og baneledelsen på Villaitana som utgangspunkt for neste års forhandlinger.

Informasjon vedr. Banksaken (Catalunya Caixa)
Vår formelle henvendelse i form av brev fra vår advokat til banken er ikke besvart. 
Sivilt søksmål rettes mot banken og vi venter på stevningen blir ferdigstilt i løpet av kort tid.  Vi er blitt forespeilet at det vil ta 12 – 18 måneder før vi kan forvente noe resultat i saken. 
Ifølge advokaten Vicente Nogueroles er det 80 % mulighet for å vinne saken.  Vi bør dog være oppmerksom på treneringer både fra advokat og bank da dette kan være en taktikk overfor utlendinger i Spania.

Informasjon vedr. samarbeid med Villaitanas ledelse
Det gjenstår fortsatt noen avklaringer i vår avtale med Villaitana og vi avventer svar på ønske om kollektiv forsikring vedr. medlemskap i Federasjonen. 
Likeledes har vi tatt opp at de ulike grupper som benytter Villaitana som hjemmebane betaler ulik green fee. Peer Gynt forventer lik behandling på brukere av banen. 
Vi forhandler om No-Show gebyr for tap av salg og ønsker kortere tidsintervall for avbestillinger  for å unngå straffegebyr for  Peer Gynt medlemmer.
Vi har ikke fått innfridd fordelene for våre medlemmer som ble inkludert i avtalen.

Et møte om disse sakene er nært forestående.

Forsikring av medlemmene
Klubben har en kollektiv ansvarsforsikring i forsikringsselskapet Mapfre.
I tillegg har Villaitana blitt på lagt av den spanske golf federasjonen å innkreve euro 1,50 fra alle spillere som ikke er medlem av federasjonen. Innkrevingen ble effektuert fra januar 2014.
Det er uklart hva avgiften til federasjonen dekker.  I neste møte med Villaitana skal det klargjøres hvilken forsikringsdekning vi har gjennom denne avtalen.
Dersom forsikringsordningen gjennom federasjonen er likeverdig med vår kollektive forsikringsavtale med Mapfre, skal denne sies opp for kommende år.
Se egen sak om dette i generalforsamlingen.

Rapport fra ”Fond for vanskeligstilte barn”
Det har kommet inn ca Euro 3000,-.
Euro 1500,- er gitt til barn i Valencia regionen, herav
 Euro 900,- til vanskeligstilte mødre og rest på
Euro 600,- er gitt til mat før jul.
 Euro 1500,- er gitt til samme organisasjon til mat.

Høsttur 2014
Staffan Rydin + 1 styremedlem tar hånd om høstturen 2014.

Medlemskontingent
183 medlemmer  hadde betalt årskontingenten innen deadline 28 februar 2014.
I tillegg har klubben 15 medlemmer med fritt medlemskap p g a funksjoner i klubben.

Bilagskontroll av turneringsregnskapene.
Mandager/Torsdager – Ansv. Wenche Tegnèr
Tirsdager – Ansv. Eirin Lyng
Det var ingen bemerkninger til regnskapene.
Turneringsregnskapene ble kontrollert pr. januar 2014 av Per Brandt-Hansen og Else-Marit Eliassen

Eventuelt
● Det kom forslag om gratis kaffe og vafler ved kommende generalforsamlinger.

● Forslag om ballplassering hele året ble godkjent.

● Spill av match-play skal gjennomføres neste sesong, fra høsten 2014 til våren 2015.
   Ansvarlige for turneringen : Arne Eide og Svein Arne Eliassen.


4.4.2014
Else-Marit Eliassen
referent